Autisme vriendelijk

Autisme Vriendelijk

Duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid

Via aanpassingen op schoolniveau:
• Klein schoolteam
• Begeleide vrije momenten
• Time-out mogelijkheid
• Evoluerend examensysteem

Via aanpassingen op klasniveau:
• Kleine klasgroepen
• Gestructureerde indeling
• Aangepaste instructies waar nodig
• Lessen “leren leren” en “sociale vaardigheden” tijdens de lessen Talenttraject
• Paramedische ondersteuning indien nodig

Via aanpassingen op leerlingenniveau:
• In kaart brengen van de leerling en zijn individuele zorgen
• Zorggesprekken en gesprekken welbevinden
• Individueel aangepaste leertrajecten
• Individuele remediëring en/of verdieping

This article was updated on 4 mrt. 2020