Disclaimer

Het webplatform is eigendom van BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS AAN ZEE, M. Sabbestraat 8, 8400 Oostende, Belgiƫ, tel: 059 70 34 68,
e-mail: info@busoaanzee.be, website: busoaanzee.be

1. Voorwerp van de Gebruikersovereenkomst

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten die worden aangeboden door BUSO aan ZEE op haar website busoaanzee.be. Door het louter gebruik van de site en van diensten aangeboden op de site, word je geacht te hebben ingestemd met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

2. Aansprakelijkheid

BUSO aan ZEE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Er is veel werk besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat BUSO aan ZEE de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. BUSO aan ZEE noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

3. Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. BUSO aan ZEE biedt geen enkele garantie aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze links impliceert geen samenwerking tussen BUSO aan ZEE en de uitbaters van deze sites. BUSO aan ZEE aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de website van BUSO aan ZEE verwijst.

4. Persoonsgegevens

Via de website van BUSO aan ZEE kan je inschrijven om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen. De gegevens die via deze weg verzameld worden, worden gebruikt om je op de hoogte te houden van de voorstellingen en nieuwsberichten van BUSO aan ZEE. Ter Zee geeft geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve als dat wettelijk verplicht is. Je hebt het recht om je gegevens op te vragen, te wijzigen of te schrappen.