Visie van de Branding

Visie van de school

Middenschool De Branding is een samenwerkingsproject tussen het gewoon secundair onderwijs Vesaliusinstituut Oostende en het buitengewoon secundair onderwijs Ter Zee. Deze samenwerking leidt tot een unieke samensmelting van didactiek en zorg gericht op leerlingen type 9. Onze eerste graad A- en B-stroom worden volledig separaat aangeboden binnen een rustig en groen kader; het lerarenteam werd opgeleid om de balans te vinden tussen de didactiek eigen aan het gewoon secundair onderwijs enerzijds en de specifieke noden van de ASS-doelgroep anderzijds.

De middenschool reikt de leerlingen de handvaten om de tweede graad aan te vatten in het reguliere onderwijs. We leren hen de nodige leertechnieken en sociale vaardigheden aan om te stappen naar een geïntegreerde werking in een school naar keuze.
Een permanent aanwezige logopediste en ASS-experte zorgt voor de zorgomkadering. Zij werkt nauw samen met opvoeders en orthopedagogen uit Ter Zee om zorg op maat te bieden. Ook is er een samenwerking met Internaat-aan-Zee.

DirectieteamCoördinatieteamLerarenteam
Eric Sorel (Ter Zee)Lisa SaelensAurélie DhondtCharlotte DepoorterInge Deneire
Bram De WaschRuth MajorMaaike DewulfStéphanie De Roeck
Frauke DelbaereStefanie HerregatKatrien Fransen
Bob Maertens
← Naar boven
Inschrijven in de Branding

Inschrijven en info

Inschrijvingsvoorwaarden

• Je hebt een attest voor opleidingsvorm 4 type 9 nodig dat uitgeschreven werd door het CLB van de vorige school.
• Je ondertekent voor akkoord het schoolreglement.
• Je hebt een geldig studiebewijs conform de gekozen opleiding.

Inschrijvingsprocedure

• Je kan in het eerste jaar opteren voor de opleiding 1A- of 1B-stroom conform advies van jouw CLB.
• We bieden in het 2de jaar de opleidingen:
   2A Moderne Wetenschappen
   2B Voeding-Verzorging-Decoratie
• Na de administratieve inschrijving volgt een intake-gesprek met de ASS-coördinator om de kwaliteiten en de moeilijkheden van uw zoon/dochter in kaart te brengen; dit gebeurt nog voor de opstart van het nieuwe schooljaar en op afspraak.


Info
Bezoek op afspraak Lesvrije evaluatiedag
Had U graag de school bezocht.
Maak gerust een afspraak en we plannen een bezoekmoment.
7 juni 2018
Namiddag lesvrije evaluatiedag


25 juni 2018
Lesvrije evaluatiedag


26 juni 2018
Ouderavond


28 juni 2018
Lesvrije evaluatiedag


29 juni 2018
← Naar boven