Visie van de Branding

Visie van de school

De Branding staat voor onderwijs op maat. Onze school biedt elke leerling aanpassingen en professionele begeleiding volgens zijn of haar mogelijkheden en of noden.

Onze leerlingen worden gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Naast het gestructureerde lessenpakket zorgen verschillende activiteiten en projecten voor een gevarieerde en positieve leeromgeving op maat van elke leerling. Hierbij proberen we om de flexibiliteit van onze leerlingen te verhogen, hun weerbaarheid te versterken en hun zelfstandigheid te bevorderen.

We bereiden onze leerlingen zo goed mogelijk voor om de overstap naar het “reguliere” onderwijs te maken na de eerste of de tweede graad.
Onze eerste graad bestaat uit een separate werking binnen een rustig en gecontroleerd kader op de Campus Ter Zee.
De tweede graad bestaat uit semi-integratie binnen het Ensorinstituut.
In ASO en TSO hebben de leerlingen les en begeleiding van De Branding in de eigen lokalen binnen het Ensorinstituut. Op deze manier integreren onze leerlingen onder begeleiding binnen het “normale” schoolse gebeuren.
In BSO integreren onze leerlingen voor de beroepsvakken volledig binnen het lesgebeuren van het Ensorinstituut onder begeleiding van een zorgleerkracht, de theorielessen gebeuren wel nog separaat. Dit om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een de 3de graad binnen het regulier onderwijs.

DirectieteamCoördinatieteam
Eric Sorel (Ter Zee)Bram De Wasch
Lisa Saelens
← Naar boven
Inschrijven in de Branding

Inschrijven en info

Inschrijvingsvoorwaarden

• Je hebt een attest voor opleidingsvorm 4 type 9 uitgeschreven door het CLB van de vorige school.
• Je hebt een geldig studiebewijs conform de gekozen opleiding.

Duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid

Via aanpassingen op schoolniveau

• Klein schoolteam
• Begeleide vrije momenten
• Time-out mogelijkheid
• Evoluerend examensysteem

Via aanpassingen op klasniveau

• Kleine klasgroepen
• Gestructureerde indeling
• Aangepaste instructies waar nodig
• Lessen “leren leren” en “sociale vaardigheden” tijdens de lessen Talenttraject
• Paramedische ondersteuning indien nodig

Via aanpassingen op leerlingenniveau

• In kaart brengen van de leerling en zijn individuele zorgen
• Zorggesprekken en gesprekken welbevinden
• Individueel aangepaste leertrajecten
• Individuele remediëring en/of verdieping

Inschrijving

Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak of kom met ons kennismaken tijdens een infoavond, inleefdag opendeurdag of scholenbeurs.

Voor de start van het nieuwe schooljaar wordt u uitgenodigd voor een intake-gesprek met de ASS-coördinator om de kwaliteiten en de moeilijkheden van uw zoon of dochter in kaart te brengen om een zo goed mogelijke te starten in De Branding.


Contactgegevens

CoördinatorZorgcoördinator
Bram De WaschLisa Saelens
0497 49 04 640492 33 99 86
← Naar boven