INSCHRIJVINGEN

Inschrijvingsprocedure
OV4 type 9  De Branding

Inschrijvingen voor de 2de en 3de graad dienen te gebeuren op de school vanaf het moment dat de scholen terug open gaan.
Indien de scholen niet terug open gaan zal het dit schooljaar digitaal gebeuren.

Hierover later nieuws

Inschrijvingen voor de 1ste graad dienen te gebeuren via digitale aanmelding.

Aantal
vrije plaatsen:

  • 1e leerjaar A-stroom: 16 vrije plaatsen
  • 1e leerjaar B-stroom: 16 vrije plaatsen
  • 2de leerjaar A: 3 vrije plaatsen
  • 2de leerjaar B: 2 vrije plaatsen
 Meld ik mij zoon of dochter aan voor de A-stroom of de B-stroom?

Indien uw zoon of dochter het getuigschrift basisonderwijs zal behalen meld je aan voor de A-stroom.
Indien je zoon of dochter het getuigschrift basisonderwijs niet zal behalen meld je aan voor de B-stroom.
Bij twijfel dien je zowel aan te melden voor de A-stroom als de B-stroom. Contacteer hiervoor de huidige school.

Wanneer kon ik mij aanmelden?

Vanaf donderdag 30 april 2020 9u00 tot donderdag 7 mei 2020 16u00.

DE DIGITALE AANMELDING IS REEDS AFGESLOTEN!

Ik ben te laat met aanmelden, wat nu?

U kan vrij inschrijven vanaf 12 juni. Dit gebeurt volgens chronologie.

 Wanneer is de digitale aanmelding geldig?

De aanmelding dient te gebeuren tijdens de aanmeldingsperiode.
Vanaf 30 april 2020 9u tot en met 7 mei 2020 16u.
Bij het correct aanmelden krijgt u een automatisch antwoord ter bevestiging van uw aanmelding.

Wanneer is de inschrijving definitief?

U hebt een gunstige rangschikking met het recht op inschrijven.

De inschrijving is definitief na het invullen en ondertekenen van alle documenten op de school. U ontvangt een bewijs van inschrijving.
De inschrijving dient te gebeuren op de school na afspraak: vanaf 18 mei 2020 tot en met 11 juni 2020

Hoe worden de aanmeldingen geordend?

Voor de elektronische aanmelding zijn er 2 ordeningscriteria:

5 % volgens chronologie (1 plaats)
95% volgens toeval door middel van loting

De loting vindt plaats op de school onder toezicht van LOP deskundige Sibylle Decuyper en de Waarnemend directeur van SBSO Ter Zee Ann Van Riet.

U wordt op de hoogte gebracht van het resultaat ten laatste op donderdag 14 mei 2020. 
Dit zal gebeuren via mail of brief.

 
Ik heb nog vragen:

Contacteer de school via info@ov4debranding.be of telefoneer naar 059/29 54 45

Indien u de LOP (Lokaal Overlegplatform voor gelijke onderwijskansen)
deskundige wenst te contacteren:

sibylle.decuyper@ond.vlaanderen.be
0492/184121
www.lop.be