Lesuren

Lesuren

Dagindeling  Campus Ter Zee - De Branding 
(M. Sabbestraat 8, 8400 Oostende)

8u30Schoolpoort open
8u40Start lessen
10u20Pauze
10u35Start lessen
12u15Middagpauze
13u10Start school
13u20Start lessen
15u00namiddagpauze
15u10Start lessen
16u00 of 16u50Einde school

Er wordt van de leerlingen verwacht dat zij buiten de schooluren niet blijven rondhangen in de buurt van de school, en in (portalen van) huizen of in flatgebouwen van particulieren. Op dat ogenblik worden leerlingen immers verondersteld op weg te zijn van of naar huis. Doen zij dat niet onmiddellijk, dan vallen zij niet onder de verantwoordelijkheid van de school.   

Wie de school verlaat zonder toestemming, onttrekt zich aan het toezicht van de school. Ook voor deze leerlingen is de school niet meer verantwoordelijk.  

Op maandag-, dinsdag- of donderdagavond kan er strafstudie georganiseerd worden tot 18 uur.   

Indien een leerling op praktijk of verplaatsing of op stage gaat, dan wordt de dagindeling van de praktijk gevolgd en kan dit dus verschillen van de dagindeling van de school.   

This article was updated on 4 mrt. 2020