De Branding OV4 type 9

Welkom bij De Branding

Een school voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis die het normale curriculum van het secundair onderwijs volgen. Een gewone school met een buitengewone werking waardoor wij onze leerlingen op maat kunnen begeleiden.

Onze missie?

“Het bijbrengen van kennis en het aanleren van tools om te integreren in de maatschappij.”

Een leerling die geen basisrust ervaart, kan niet tot leren komen. Daarom zetten wij deze basisrust centraal door te werken op schoolniveau, klasniveau en leerlingenniveau. Gaande van goed opgeleide leerkrachten, kleine klasgroepen, begeleide vrije momenten, time-out mogelijkheden tot klascoaches en paramedische ondersteuning door orthopedagogen, een logopedist en een psycholoog.

In de eerste graad werken we separaat op de Campus M. Sabbestraat om in de tweede graad over te stappen naar semi-integratie op de Campus G. Jungbluthlaan. Op deze manier leren de leerlingen zich stapsgewijs integreren om later eventueel te kunnen overstappen naar het regulier onderwijs, hogere studies of de arbeidsmarkt.

Het team van De Branding staat klaar om elke leerling optimaal te ondersteunen op weg naar de toekomst!

 

Bram De Wasch

Directeur

Ondersteuning 

Binnen opleidingsvorm 4 bieden we dezelfde leerplandoelstellingen aan als in het regulier onderwijs, maar met extra ondersteuning. Een enthousiast schoolteam met de nodige kennis en expertise in ASS vertrekt vanuit de noden en mogelijkheden van de leerling om onderwijs op maat aan te bieden. De leerlingen worden in kleine klasgroepen gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Door in te zetten op voorspelbaarheid, structuur en individuele aanpassingen waar nodig, wordt een veilige omgeving gecreëerd. Het is onze prioriteit om basisrust te installeren; de voorwaarde om optimaal tot leren te komen.

Naast de ondersteuning van leerkrachten kunnen de leerlingen rekenen op de begeleiding van een multidisciplinair team. De orthopedagogen volgen de schoolloopbaan van elke leerling op en worden hierbij ondersteund door klascoaches (eerste graad), leerlingbegeleiders, een logopediste, een schoolpsychologe en een afstudeercoach (derde graad).

Het volledige schoolteam heeft als doel om de leerlingen de nodige tools aan te reiken om zo goed te functioneren binnen de schoolomgeving en de bredere maatschappij. Deze tools omvatten manieren om te leren leren, te plannen en te organiseren, om te gaan met de voor- en nadelen van ASS, op de juiste manier communicatie aan te gaan, met emoties om te gaan en zoveel meer.

Wij zetten dus in op twee gebieden: we passen de omgeving aan waar nodig en leren onze leerlingen de nodige inzichten en vaardigheden aan.

Projecten 

Naast het gewone lessenpakket zorgen we via verschillende projecten voor een gevarieerde en positieve leeromgeving op maat van elke leerling. Tijdens de zogenaamde projectdagen wordt het normale lesverloop vervangen en reiken we thema’s aan met verschillende transversale doelen die niet of in minder mate in de gewone lessen aan bod komen. Voorbeeldthema’s zijn economische financiële competenties, cultuur, sociale vaardigheden, STEM, …

Het doel hierbij is dat we de leerlingen laten kennismaken met verschillende thema’s en leergebieden om zo hun interesse aan te wakkeren. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om via projecten de flexibiliteit van onze leerlingen met ASS te vergroten en hun zelfstandigheid te bevorderen.

We bouwen de projectdagen gradueel op qua intensiteit en mate van zelfstandigheid die verwacht wordt. Er zijn een aantal eendaagse projecten in het eerste en tweede semester, waarna we in het derde semester overgaan naar meerdaagse projectdagen met overnachting.

This article was updated on 25 apr. 2022