Visie van de Branding

1ste jaar A

In 1A volg je een basisopleiding. De vakken vormen de basis om verder te gaan naar het tweede jaar. Deze vakken zijn voor iedereen verplicht.

Basisopleiding 1A Aantal uren per week
Nederlands
Frans
Wiskunde
Engels
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuurwetenschappen
Techniek
Levensbeschouwelijke vakken
Lichamelijke Opvoeding
Muzikale opvoeding
Plastische opvoeding
5u
4u
5u
2u
2u
1u
1u
2u
2u
2u
1u
1u
Module:
Leren leren
Sociale vaardigheden
ICT (basisvaardigheden met computer)
STEM
DAM (digital art & multimedia)
Ondernemen
Kunst en cultuur
Mens en maatschappij
4u
 
← Naar boven

1A Moderne vorming

In het eerste jaar secundair onderwijs kies je met de optie ‘moderne vorming’ voor een verkenning van verschillende brede belangstellingsgebieden, ook wel modules genoemd. Op die manier sluiten we aan bij het basisonderwijs en kunnen de leerlingen ontdekken waar hun talenten liggen en die verder ontwikkelen. Er worden 6 belangstellingsgebieden aangeboden:
  •  ICT (basisvaardigheden met computer)
  •  STEM
  •  DAM (digital art & multimedia)
  •  Ondernemen
  •  Kunst, cultuur en expressie
  •  Mens en maatschappij

Elke week gaan de leerling op onderzoek tijdens een module. Wanneer een project afgerond is kunnen de leerlingen nagaan of hun talent in dit belangstellingsgebied ligt.

Vanuit onze ASS-werking bieden wij naast de 6 belangstellingsdomeinen nog 2 extra modules aan:
  •  Leren leren
  •  Sociaal – emotionele vaardigheden

Hierbij proberen we de leerlingen extra vaardigheden bij te brengen om zo hun zelfstandigheid, flexibiliteit en weerbaarheid te verhogen ter voorbereiding op de overstap naar het gewoon secundair onderwijs in de 2de of 3de graad.

← Naar boven

De basisopleiding

In deze basisopleiding krijg je verschillende vakken voorgeschoteld. Elke leerling in 1A krijgt dezelfde vakken aan evenveel uur per week.

Nederlands

Tijdens de lessen Nederlands werk je voornamelijk aan volgende vaardigheden: lezen, schrijven, spreken en luisteren. Je leert je op een correcte manier uitdrukken en je krijgt verschillende strategieën mee om teksten en luisterfragmenten de baas te kunnen. Naast het ontwikkelen van je vaardigheden en het leren van nieuwe woorden, krijg je een flinke dosis spelling en spraakkunst.

Frans

Bonjour classe!
Frans is onze tweede landstaal. Daarom is het belangrijk dat je Franse les krijgt.

Tijdens de lessen Frans leer je communiceren met je klasgenoten. Je krijgt een aantal hulpmiddelen van de leerkracht en je praat met elkaar over hobby’s, huisdieren, je familie,… in het Frans. Tijdens het jaar wordt het telkens uitdagender want de gespreksonderwerpen variëren van makkelijk naar meer uitdagend. Om je spreken te bevorderen moet je vooral veel Frans luisteren en lezen. Je hoort verschillende dialogen en leest samen met de leerkracht Franse teksten om op die manier meer Franse woorden te verwerven. Ook hier wordt het uitdagender naar het einde van het schooljaar toe.

Wiskunde

De lessen wiskunde kunnen we opdelen in 2 grote blokken: “getallenleer of algebra” en “meetkunde”. Getallenleer leert je welke verschillende soorten getallen er zijn: natuurlijke, gehele en rationele getallen. Daarna leer je rekenen met deze verschillende soorten getallen. Wiskundig inzicht krijgen staat voorop! Tijdens de lessen meetkunde bestudeer je de opbouw van verschillende figuren. Je krijgt stellingen die je wiskundig leert bewijzen. Dit helpt je om logisch na te denken. De cirkel, de rechthoek of de ruit…geen enkele figuur zal nog geheimen hebben voor je. Tijdens zowel meetkunde- als getallenleerthema’s starten we met een klassikaal gedeelte waarbij de basisbegrippen worden aangebracht. Daarna gaan we ofwel individueel aan de slag met een leerwegwijzer en oefeningen op jouw tempo. Ofwel werken we in groep aan een opdracht waarbij je zelfstandig nieuwe eigenschappen ontdekt en leert toepassen in nieuwe situaties. We werken ook regelmatig online met een digitaal leerplatform waarop iedereen oefeningen op zijn niveau aangeboden krijgt. Ook geogebra en het wetenschappelijk rekenmachine heeft binnenkort geen geheimen meer.

Engels

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. We komen er voortdurend mee in aanraking. Via de televisie, muziek, spellen, enz. Om te begrijpen wat er wordt gezegd of getoond in al deze media is het dan ook belangrijk om inzicht te krijgen in de Engels taal. Tijdens de Engelse les krijgen de leerlingen een opbouwende vorming van woordenschat, grammatica, maar ook van vaardigheden zoals luisteren en spreken. Ze leren teksten te begrijpen en doorgronden, gericht luisteren en gaan zelf met de taal aan de slag. Hierbij vertrekken we vanuit een basis en worden de leerlingen stap voor stap begeleidt en uitgedaagd om zo hun taalvaardigheden te verhogen.

Aardrijkskunde

Je leert hoe de wereld in elkaar zit. Jezelf kunnen verplaatsen aan de hand van een kaart, met een kompas of aan de hand van de vier windstreken zijn enkele voorbeelden van hoe je je leert oriënteren. Samen met de leerkracht aardrijkskunde ga je op bodem- en klimaatonderzoek en denk je na hoe je zelf je steentje kan bijdragen tot een beter leefmilieu. Na een jaartje aardrijkskunde weet je zeker het verschil tussen een rivier en een kanaal en leer je antwoorden vinden op vragen als “Hoe komt het dat het vandaag regent?”, “Wat is de hoogste berg in Europa?” en “Waarom is het warmer in Afrika dan in België?”.

Geschiedenis

Het vak geschiedenis neemt je mee naar het verleden. Leer als een historicus aan de slag te gaan door bronnen te onderzoeken. Het verleden is rijk aan spannende verhalen en prachtige voorwerpen. Leer je voorouders kennen en bestudeer hoe ze leefden en overleefden. Oud en nutteloos? Dat dacht je maar! Maar wees wel kritisch, want soms zijn de dingen niet wat ze lijken!

Techniek

Tijdens de lessen techniek zorgen we ervoor dat je een echte systeemdenker wordt. In concrete thema’s rond elektriciteit, voeding, wonen,… gaan we op zoek naar verschillende technische processen en proberen we te achterhalen hoe deze precies werken. Via het principe onderzoeken-maken-duiden weet jij straks alles over de werking van een dynamo, een watercentrale en nog zoveel meer. We werken heel veel zelfstandig of in duo om op deze manier zoveel mogelijk zelf te ontdekken.

Levensbeschouwelijke vakken

Hier maak je een keuze tussen niet-confessionele zedenleer of een erkende godsdienst. De erkende godsdiensten zijn anglicaanse, islamitische, Israëlitische, katholieke, orthodoxe of protestants-evangelische godsdienst.

In niet-confessionele zedenleer (NCZ) leer je over de vrijzinnige mens. Deze mens heeft een levenshouding die er vanuit gaat dat alles wat er in de wereld gebeurt via wetenschappelijk onderzoek kan bepaald worden, er geen sprake is van een goddelijk wezen.

Lichamelijke opvoeding

Lichamelijke opvoeding is meer dan turnen. Je verkent er verschillende sportdisciplines en leert vooral hoe je moet volhouden in een sport om resultaat te boeken enerzijds en leer je hoe belangrijk is teamsporten zijn anderzijds. Elke les gebeurt onder het motto “deelnemen is belangrijker dan winnen”.
Wij gaan ook met onze leerlingen zwemmen. We doen dit op een moment dat het rustig is in het zwembad. De zwemlessen vinden plaats tijdens het tweede deel van het schooljaar.

Muzikale opvoeding

Doorheen het vak muzikale opvoeding maak je kennis met allerlei soorten muziekinstrumenten, muziekgenres en zelfs notenleer. Je leert je muzikale grenzen te verleggen en je gaat op zoek naar je eigen talenten. Stel je open voor alle soorten muziek en breng respect op voor elkaars mening. Ieder is uniek, niemand is hetzelfde. Al die diversiteit maakt de wereld interessant. Het leren musiceren verloopt bijvoorbeeld volgens een eigen ontwikkelde methode met een structuur op basis van kleuren. Er wordt geluisterd naar de interesse en de individuele muzikale talenten of struikelpunten van de jongere. Ze krijgen ruimte en begeleiding om hun grenzen aan te geven en te verleggen.

Plastische opvoeding

De les P.O. staat volledig in het teken van jezelf op een creatieve manier uitdrukken. Je krijgt er begrippen aangeleerd zoals “dimensies”, “soorten lijnen” en “perceptie”. Je bestudeert met je klasgenoten op welke manier tekeningen en kunstwerken kunnen opgebouwd worden en geïnterpreteerd worden. Met deze kennis ga je zelf aan de slag en word je een heuse kunstenaar.

← Naar boven

2A Moderne wetenschappen

Na 1A maak je de overstap naar 2A Moderne wetenschappen.
De richting Moderne Wetenschappen bereidt je voor op verder studeren in het ASO. Kenmerkend voor alle studierichtingen in het ASO is dat er uitsluitend theoretische vakken gegeven worden. In het 2de jaar ligt het accent op talen (Nederlands, Frans, Engels) en wiskunde. Je krijgt zowel NWW* als economie.

Tijdens de lessen module wordt er o.a. verder gewerkt aan de studiehouding, zelfredzaamheid, ICT-vaardigheden, het geven van een presentatie…
We besteden ook veel aandacht aan de studiekeuze voor de 2de graad.

2A moderne wetenschappen Aantal uren per week
Nederlands
Frans
Wiskunde
Engels
Aardrijkskunde
Geschiedenis
NWW*
Techniek
Economie
Levensbeschouwelijke vakken
Lichamelijke Opvoeding
Plastische opvoeding
Module
5u
3u
4u
2u
1u
2u
4u
2u
2u
2u
2u
1u
2u
*NWW: natuurwetenschappen + wetenschappelijk werk
← Naar boven

1ste jaar B

In 1B volg je een basisopleiding.
Elke leerling in 1B krijgt dezelfde vakken. Ze vormen de basis om verder te gaan naar het tweede jaar. Deze vakken zijn voor iedereen verplicht.

Basisopleiding Aantal uren per week
Project algemene vakken
Techniek
Frans
Lichamelijke opvoeding
Plastische opvoeding
Levensbeschouwelijke vakken
muzikale opvoeding
13u
6u
2u
2u
2u
2u
1u
Module:
Leren leren
Sociale vaardigheden
ICT (basisvaardigheden met computer)
STEM
DAM (digital art & multimedia)
Ondernemen
Kunst en cultuur
Mens en maatschappij
4u
 

Naast de basisopleiding bieden we ook de verschillende belangstellingsgebieden in 1B aan onder de vorm van modules.
Er worden 6 belangstellingsgebieden aangeboden:
  •  ICT (basisvaardigheden met computer)
  •  STEM
  •  DAM (digital art & multimedia)
  •  Ondernemen
  •  Kunst, cultuur en expressie
  •  Mens en maatschappij

Elke week gaan de leerling op onderzoek tijdens een module. Wanneer een project afgerond is kunnen de leerlingen nagaan of hun talent in dit belangstellingsgebied ligt.
Vanuit onze ASS-werking bieden wij naast de 6 belangstellingsdomeinen nog 2 extra modules aan:
  •  Leren leren
  •  Sociaal – emotionele vaardigheden

Hierbij proberen we de leerlingen extra vaardigheden bij te brengen om zo hun zelfstandigheid, flexibiliteit en weerbaarheid te verhogen ter voorbereiding op de overstap naar het gewoon secundair onderwijs in de 2de of 3de graad.

← Naar boven

2B decoratie, voeding en verzorging

Na 1B maak je de overstap naar 2B met de praktijkvakken decoratie, voeding en verzorging.
In het kader van de lessen ‘decoratie’ maak je kennis met beroepen als decorbouwer, etalagist, schilder, standenbouwer, behanger, reclameontwerper, plaatser van vloer- en wandbekleding, meubelstoffeerder, drukker,…

Samen met de klas werk je met verschillende materialen, leer je het juiste gereedschap correct gebruiken en goed onderhouden. In deze richting wordt er veel getekend en met kleuren gewerkt.
Tijdens de lessen ‘verzorging’ gaat de aandacht zowel naar lichamelijke verzorging, gezonde voeding als naar de leef- en woonomgeving. Je leert hoe je moet omgaan met anderen en maakt kennis met de werking van en de zorg voor het totale lichaam.

Binnen het vak ‘voeding’ leer je over de belangrijkste voedingsmiddelen, keukengereedschappen en –toestellen. Je leert over de gezonde dagdagelijkse voeding en eenvoudige, smaakvolle gerechten klaarmaken. Als laatste maken we kennis met het onderhouden van de leefruimte en zorg te dragen voor kledij & textiel. Bovendien worden er ook decoratieve werkstukjes gemaakt op je eigen tempo en met eigen creatieve inbreng.

Tijdens de lessen module wordt er o.a. verder gewerkt aan de zelfredzaamheid, ICT-vaardigheden, het geven van een presentatie,…
We besteden ook veel aandacht aan de studiekeuze voor de 2de graad.

2B Voeding-verzorging-decoratie Aantal uren per week
PAV (Project Algemene Vakken)
Frans
Plastische opvoeding
Levensbeschouwelijke vakken
Lichamelijke opvoeding
Praktijkvakken:
   Decoratie
   Voeding
   Verzorging

Module
8
2
1
2
3
16
   8
   5
   3
2
 
← Naar boven

2de graad ASO
3A Wetenschappen met STEAM
4A Wetenschappen met STEAM (vanaf schooljaar ‘18-‘19)

3A-4A Wetenschapen met STEAM Aantal uren per week
Aardrijkskunde
Biologie
Chemie
Engels
Frans
Fysica
Geschiedenis
Levensbeschouwelijke vakken
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde

STEAM-project
Klasuur
1
1
1
3
3
1
2
2
2
4
4 + 1 STEAM

3
1
 

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde. ) Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent: - vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum; - nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag; - zelfstandig informatiebronnen raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s en kritisch omgaan met deze verworven informatie; - een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit. Naast de algemene vakken wordt er 3u per week aan STEAM-projecten gewerkt. Je gaat op een creatieve manier aan de slag met wetenschappelijk uitdagende projecten. Je wetenschappelijk en wiskundig inzicht wordt gestimuleerd.

Op het einde van de 2de graad hebben we opnieuw aandacht voor de studiekeuze. Na de richting wetenschappen kan je immers nog vlot overschakelen naar een andere ASO-, KSO- of TSO-richting.

← Naar boven

2de graad TSO
3T Grafische Media
4T Grafische Media (vanaf schooljaar ‘18-‘19)

3T-4T Grafische Media Aantal uren per week
Aardrijkskunde
Biologie
Engels
Frans
Geschiedenis
Levensbeschouwelijke vakken
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde

Grafische technieken
Praktijk grafische technieken
Klasuur
1
1
2
2
1
2
2
4
3

6
8
1
 

In de tweede graad Grafische media krijg je een brede grafische basisopleiding op het vlak van het ontwerpen, vormgeven en zelfstandig realiseren van grafische eindproducten.
In tegenstelling tot Grafische communicatie is deze richting eerder praktisch gericht.
De graficus is een communicatie-specialist in gedrukte en online media.
Ook stof, hout, metaal, kunststof kunnen bedrukt worden (bijvoorbeeld T-shirts, wegwijzers langs de straat, cijfers op je uurwerk…).
Je leert in de praktijk alle stappen van het drukproces: ontwerpen, elektronische opmaak, drukvormvervaardiging, drukken en afwerken.
Je leert ontwerpen, ook met grafische software op de computer.
Je maakt kennis met typografie, tekstverwerking, reproductiefotografie…
Je leert tekst, tabellen en foto’s bewerken, schikken en opmaken.
Je leert werken met internettoepassingen, webdesign, presentatiesoftware...
Je leert de belangrijkste druktechnieken zoals typodruk, offsetdruk en zeefdruk.
Ook printing-on-demand, computergestuurd drukken komen aan bod.

← Naar boven