Samenwerking CLB

Samenwerking CLB

Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, leren, huiswerk maken …Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingbegeleiding (CLB). Onze school werkt samen met CLB GO! Oostende. Een CLB kan helpen met:

  • Schoolloopbaanbegeleiding: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s …
  • Psychische en sociale problemen: stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, spijbelen …
  • Preventieve gezondheidszorg: inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht …

Ouders en jongeren kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers.

De tussenkomst van een CLB is niet verplicht, behalve in 2 situaties:

  • Als je zoon/dochter spijbelt
  • Bij sommige medische onderzoeken (verplicht of niet, ouders krijgen in elk geval vooraf informatie over een medisch onderzoek)

CLB GO! Oostende
Hennepstraat 53
8400 Oostende
059/70 21 00

http://www.clbgo-oostende.be/

Verantwoordelijke CLB-medewerker voor onze school – onthaler

This article was updated on 27 okt. 2020