Studieaanbod 1ste graad

Studieaanbod 1ste graad

Eerste graad
A-StroomB-Stroom

2de leerjaar A met basisopties:

  • Moderne talen wetenschappen
  • Kunst en creatie
  • Economie en organisatie

2de Leerjaar B met basisopties:

  • Voeding en Horeca
  • Kunst en creatie
  • Economie en organisatie

A stroom

In het eerste jaar van de A-stroom bieden we, naast de 27 uur basisvorming, een uur uitdieping en remediëring en vier uur talententraject aan.

Binnen De Branding blijven we met vakken werken, maar worden deze geclusterd binnen domeinen. Op deze manier zorgen we ervoor dat alle leerinhouden op een geïntegreerde manier aan bod komen.

In het tweede jaar bieden we naast 26 uur basisvorming, vier uur pakket moderne wetenschappen en twee uur talenttraject.

B-stroom

In het eerste jaar van de B-stroom bieden we, naast de 27 uur basisvorming, een uur uitdieping en remediëring en vier uur talententraject aan.

Binnen De Branding blijven we met vakken werken, maar worden deze geclusterd binnen domeinen. Op deze manier zorgen we ervoor dat alle leerinhouden op een geïntegreerde manier aan bod komen.

In het tweede jaar bieden we naast 16 uur basisvorming, 15 uur pakket praktijk en twee uur talenttraject. 

1ste jaar A

In 1A volg je een basisopleiding. De vakken vormen de basis om verder te gaan naar het tweede jaar. Deze vakken zijn voor iedereen verplicht.

A-STROOMAantal uren per week
Wiskunde5 (4 + 1 verdieping – remediëring – uitbreiding)
Nederlands5 (4 + 1 verdieping – remediëring – uitbreiding)
Frans4 (3 + 1 verdieping – remediëring – uitbreiding)
Aardrijkskunde2
Engels2
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Economische en financiële geletterdheid1
Artistieke opvoeding1
Mediawijsheid1
Techniek2
Levensbeschouwelijk vak2
Leren en Leven2
Natuurwetenschappen1
Klasuur1
Totaal aantal uren32

1A Moderne vorming

In het eerste jaar secundair onderwijs kies je met de optie ‘moderne vorming’ voor een verkenning van verschillende brede belangstellingsgebieden, ook wel modules genoemd. Op die manier sluiten we aan bij het basisonderwijs en kunnen de leerlingen ontdekken waar hun talenten liggen en die verder ontwikkelen. Er worden 6 belangstellingsgebieden aangeboden:
  •  ICT (basisvaardigheden met computer)
  •  STEM
  •  DAM (digital art & multimedia)
  •  Ondernemen
  •  Kunst, cultuur en expressie
  •  Mens en maatschappij

Elke week gaan de leerling op onderzoek tijdens een module. Wanneer een project afgerond is kunnen de leerlingen nagaan of hun talent in dit belangstellingsgebied ligt.

Vanuit onze ASS-werking bieden wij naast de 6 belangstellingsdomeinen nog 2 extra modules aan:
  •  Leren leren
  •  Sociaal – emotionele vaardigheden

Hierbij proberen we de leerlingen extra vaardigheden bij te brengen om zo hun zelfstandigheid, flexibiliteit en weerbaarheid te verhogen ter voorbereiding op de overstap naar het gewoon secundair onderwijs in de 2de of 3de graad.
 

De basisopleiding

In deze basisopleiding krijg je verschillende vakken voorgeschoteld. Elke leerling in 1A krijgt dezelfde vakken aan evenveel uur per week.

Nederlands

Tijdens de lessen Nederlands werk je voornamelijk aan volgende vaardigheden: lezen, schrijven, spreken en luisteren. Je leert je op een correcte manier uitdrukken en je krijgt verschillende strategieën mee om teksten en luisterfragmenten de baas te kunnen. Naast het ontwikkelen van je vaardigheden en het leren van nieuwe woorden, krijg je een flinke dosis spelling en spraakkunst.

Frans

Bonjour classe!
Frans is onze tweede landstaal. Daarom is het belangrijk dat je Franse les krijgt.

Tijdens de lessen Frans leer je communiceren met je klasgenoten. Je krijgt een aantal hulpmiddelen van de leerkracht en je praat met elkaar over hobby’s, huisdieren, je familie,… in het Frans. Tijdens het jaar wordt het telkens uitdagender want de gespreksonderwerpen variëren van makkelijk naar meer uitdagend. Om je spreken te bevorderen moet je vooral veel Frans luisteren en lezen. Je hoort verschillende dialogen en leest samen met de leerkracht Franse teksten om op die manier meer Franse woorden te verwerven. Ook hier wordt het uitdagender naar het einde van het schooljaar toe.

Wiskunde

De lessen wiskunde kunnen we opdelen in 2 grote blokken: “getallenleer of algebra” en “meetkunde”. Getallenleer leert je welke verschillende soorten getallen er zijn: natuurlijke, gehele en rationele getallen. Daarna leer je rekenen met deze verschillende soorten getallen. Wiskundig inzicht krijgen staat voorop! Tijdens de lessen meetkunde bestudeer je de opbouw van verschillende figuren. Je krijgt stellingen die je wiskundig leert bewijzen. Dit helpt je om logisch na te denken. De cirkel, de rechthoek of de ruit…geen enkele figuur zal nog geheimen hebben voor je. Tijdens zowel meetkunde- als getallenleerthema’s starten we met een klassikaal gedeelte waarbij de basisbegrippen worden aangebracht. Daarna gaan we ofwel individueel aan de slag met een leerwegwijzer en oefeningen op jouw tempo. Ofwel werken we in groep aan een opdracht waarbij je zelfstandig nieuwe eigenschappen ontdekt en leert toepassen in nieuwe situaties. We werken ook regelmatig online met een digitaal leerplatform waarop iedereen oefeningen op zijn niveau aangeboden krijgt. Ook geogebra en het wetenschappelijk rekenmachine heeft binnenkort geen geheimen meer.

Engels

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. We komen er voortdurend mee in aanraking. Via de televisie, muziek, spellen, enz. Om te begrijpen wat er wordt gezegd of getoond in al deze media is het dan ook belangrijk om inzicht te krijgen in de Engels taal. Tijdens de Engelse les krijgen de leerlingen een opbouwende vorming van woordenschat, grammatica, maar ook van vaardigheden zoals luisteren en spreken. Ze leren teksten te begrijpen en doorgronden, gericht luisteren en gaan zelf met de taal aan de slag. Hierbij vertrekken we vanuit een basis en worden de leerlingen stap voor stap begeleidt en uitgedaagd om zo hun taalvaardigheden te verhogen.

Aardrijkskunde

Je leert hoe de wereld in elkaar zit. Jezelf kunnen verplaatsen aan de hand van een kaart, met een kompas of aan de hand van de vier windstreken zijn enkele voorbeelden van hoe je je leert oriënteren. Samen met de leerkracht aardrijkskunde ga je op bodem- en klimaatonderzoek en denk je na hoe je zelf je steentje kan bijdragen tot een beter leefmilieu. Na een jaartje aardrijkskunde weet je zeker het verschil tussen een rivier en een kanaal en leer je antwoorden vinden op vragen als “Hoe komt het dat het vandaag regent?”, “Wat is de hoogste berg in Europa?” en “Waarom is het warmer in Afrika dan in België?”.

Geschiedenis

Het vak geschiedenis neemt je mee naar het verleden. Leer als een historicus aan de slag te gaan door bronnen te onderzoeken. Het verleden is rijk aan spannende verhalen en prachtige voorwerpen. Leer je voorouders kennen en bestudeer hoe ze leefden en overleefden. Oud en nutteloos? Dat dacht je maar! Maar wees wel kritisch, want soms zijn de dingen niet wat ze lijken!

Techniek

Tijdens de lessen techniek zorgen we ervoor dat je een echte systeemdenker wordt. In concrete thema’s rond elektriciteit, voeding, wonen,… gaan we op zoek naar verschillende technische processen en proberen we te achterhalen hoe deze precies werken. Via het principe onderzoeken-maken-duiden weet jij straks alles over de werking van een dynamo, een watercentrale en nog zoveel meer. We werken heel veel zelfstandig of in duo om op deze manier zoveel mogelijk zelf te ontdekken.

Levensbeschouwelijke vakken

Hier maak je een keuze tussen niet-confessionele zedenleer of een erkende godsdienst. De erkende godsdiensten zijn anglicaanse, islamitische, Israëlitische, katholieke, orthodoxe of protestants-evangelische godsdienst.

In niet-confessionele zedenleer (NCZ) leer je over de vrijzinnige mens. Deze mens heeft een levenshouding die er vanuit gaat dat alles wat er in de wereld gebeurt via wetenschappelijk onderzoek kan bepaald worden, er geen sprake is van een goddelijk wezen.

Lichamelijke opvoeding

Lichamelijke opvoeding is meer dan turnen. Je verkent er verschillende sportdisciplines en leert vooral hoe je moet volhouden in een sport om resultaat te boeken enerzijds en leer je hoe belangrijk is teamsporten zijn anderzijds. Elke les gebeurt onder het motto “deelnemen is belangrijker dan winnen”.
Wij gaan ook met onze leerlingen zwemmen. We doen dit op een moment dat het rustig is in het zwembad. De zwemlessen vinden plaats tijdens het tweede deel van het schooljaar.

Muzikale opvoeding

Doorheen het vak muzikale opvoeding maak je kennis met allerlei soorten muziekinstrumenten, muziekgenres en zelfs notenleer. Je leert je muzikale grenzen te verleggen en je gaat op zoek naar je eigen talenten. Stel je open voor alle soorten muziek en breng respect op voor elkaars mening. Ieder is uniek, niemand is hetzelfde. Al die diversiteit maakt de wereld interessant. Het leren musiceren verloopt bijvoorbeeld volgens een eigen ontwikkelde methode met een structuur op basis van kleuren. Er wordt geluisterd naar de interesse en de individuele muzikale talenten of struikelpunten van de jongere. Ze krijgen ruimte en begeleiding om hun grenzen aan te geven en te verleggen.

Plastische opvoeding

De les P.O. staat volledig in het teken van jezelf op een creatieve manier uitdrukken. Je krijgt er begrippen aangeleerd zoals “dimensies”, “soorten lijnen” en “perceptie”. Je bestudeert met je klasgenoten op welke manier tekeningen en kunstwerken kunnen opgebouwd worden en geïnterpreteerd worden. Met deze kennis ga je zelf aan de slag en word je een heuse kunstenaar. 

2de Leerjaar A

2AAantal uren per week
Wiskunde4
Nederlands4
Frans3
Aardrijkskunde1
Engels2
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Economische en financiële geletterdheid/
Mediawijsheid
1
Artistieke opvoeding1
Techniek2
Levensbeschouwelijk vak2
Leren en Leven2
Natuurwetenschappen2
 Basisoptie5

Moderne talen wetenschappen

Kunst en creatie

Economie en organisatie

Totaal aantal uren

32

1ste jaar B

In 1B volg je een basisopleiding.
Elke leerling in 1B krijgt dezelfde vakken. Ze vormen de basis om verder te gaan naar het tweede jaar. Deze vakken zijn voor iedereen verplicht.

B-STROOMAantal uren per week
Project algemene vakken13
Techniek6
Lichamelijke opvoeding2
Mediawijsheid1
Frans2
Levensbeschouwelijk vak2
Artistieke opvoeding2
Leren en leven2
Klasuur1
Economische en financiële geletterdheid1
Totaal aantal uren32

 Naast de basisopleiding bieden we ook de verschillende belangstellingsgebieden in 1B aan onder de vorm van modules.
Er worden 6 belangstellingsgebieden aangeboden:
  •  ICT (basisvaardigheden met computer)
  •  STEM
  •  DAM (digital art & multimedia)
  •  Ondernemen
  •  Kunst, cultuur en expressie
  •  Mens en maatschappij

Elke week gaan de leerling op onderzoek tijdens een module. Wanneer een project afgerond is kunnen de leerlingen nagaan of hun talent in dit belangstellingsgebied ligt.
Vanuit onze ASS-werking bieden wij naast de 6 belangstellingsdomeinen nog 2 extra modules aan:
  •  Leren leren
  •  Sociaal – emotionele vaardigheden

Hierbij proberen we de leerlingen extra vaardigheden bij te brengen om zo hun zelfstandigheid, flexibiliteit en weerbaarheid te verhogen ter voorbereiding op de overstap naar het gewoon secundair onderwijs in de 2de of 3de graad. 

2de leerjaar B

2de leerjaar B

Aantal uren per week

PAV Project algemene vakken

9

Vreemde talen

3 (2u Frans, 1u Engels)

Lichamelijke opvoeding

2

Leven en Leren

2

Levensbeschouwelijk vak

2

Artistieke vorming

2

Economische en financiële geletterdheid

1

Mediawijsheid

1

Basisoptie

5+5

Voeding en Horeca

Kunst en creatie
(Decoratie)

Economie en organisatie
(Kantoor en verkoop)

Totaal aantal uren

32